• Informacje ogólne
 1. Korzystanie ze strony instytutgastronomii.eu, w szczególności wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy może wymagać podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Powszechna Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w Pucku, KRS: 0000425011, NIP: 5871698621, REGON: 221602848. Adres e-mail do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych: biuro@pozytywneinicjatywy.pl.
 3. Niepodanie wymaganych danych podczas wypełniania formularza kontaktowego uniemożliwi kontakt z Instytutem Gastronomii.
 • Wykorzystanie danych osobowych
 1. Przekazane przez stronę internetową Instytutowi Gastronomii dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do nawiązania kontaktu w celu odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 2. Administrator zbiera dane z należytą starannością, na czas wykonania czynności wskazanych w § 2 punkt 1  i realizacji wynikających z tych czynności usług.
 • Procedury ochrony danych osobowych
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.
 2. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).
 4. Zebrane dane osobowe mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w § 2 punkt 1 zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.
 5. Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem kancelarie rachunkowe, firmy hostingowe oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w § 2 punkt 1.
 1. Dane w formie elektronicznej będą przechowywane na zabezpieczonych hasłami serwerach, nośnikach oraz w systemach informatycznych na czas realizacji czynności wskazanych w § 2 punkt 1 , maksymalnie przez okres 12 miesięcy.
 2. Dostęp do danych będą miały jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.
 • Prawa przekazujących dane osobowe
 1. Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę instytutgastronomii.eu ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 2. Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Informacje o mechanizmach analitycznych i marketingowych
 1. Dane użytkowników strony instytutgastronomii.eu mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak Google Analytics oraz Google Ads.
 2. Na stronie instytutgastronomii.eu wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę instytutgastronomii.eu oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć pliki cookie Google na swoim koncie w sekcji Ustawienia reklam: https://myaccount.google.com/privacy#ads i ograniczyć emisję reklam, a także usunąć swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 4. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies na stronie instytutgastronomii.eu zostały opisane w Polityce cookies.