Opłaty za posiłki należy wpłacać na konto 19 1090 1102 0000 0001 3482 1322

Wpisując w tytule przelewu: Imię ucznia, klasa, do której uczęszcza, miesiąc i rok, za który jest opłata.

Np.: Kowalski Jan, 5C, 09/20